Grönland – Kalaallit Nunaat

Region: Grönland

På Grönland är sticktraditionen bara drygt 200 år gammal. Stickade vantar ersätter ibland skinnvantarna, men skinnvantarna lever åndå kvar. Fårhållningen har aldrig varit riktigt stor; det händer att man stickar av fårull men man använder även ull från andra djur. Exempelvis ull från harar. Hararna på Grönland är stora och ullen rent vit, varm, mjuk och mycket behaglig att bära.
Man använde också ull från hund. Det sägs att man även använde ullen från de vita eller blå arktiska rävarna. Men ullen från får är starkast. Idag har det blivit populärt att sticka barntröjor av myskoxens ull – men den är svår att få tag på.

Traditionella sälskinnsvantar

Vantar heter aaqqatikka på grönländska. Oftast sydda av sälskinn, ibland i naturfärg, men ofta färgad svart.

Ägare: Mette Laustsen, Nuuk, Grönland
Ursprung: Nuuk, nutid

Dåtida inuittjejer. Bild från webben
Mettes grönländska vantar. Supervarma. 10 år gamla.