Vantar från Finland

Region: Finland

Nio par vantar från nordligaste Finland

Astas Lovikkavantar

Lovikkavanten har sitt ursprung i Lovikka i nordöstra Norrbotten i Sverige. Inte många mil ifrån finska Kolari. Narturligvis är vanten lika vanlig här som i Sverige. Här har vanten prytts med grå-gröna, röd-gul-grön-blå respektive röd-gul-blå sicksack-broderier och tofsar. Hela vanten är ruggad, förutom den sista.

Ägare: Asta Hakso, Kolari, Finland
Titel: Lovikkavantar
Tillverkning: Asta Hakso, Kolari
När: Nutid
Ursprung: Kolari, Finland