Åland – Ahvenmaa

Region: Åland

Åland är en självstyrande del av republiken Finland där ögruppens svenskspråkiga status samt invånarnas svenska kultur och språk skyddas av internationella garantier. (Ur Wikipedia.)
Redan under den ryska tiden, startades år 1898 i Finland en med tiden riksomfattande kvinnorörelse med namnet Martha (från Bibeln). Syftet var att underlätta kvinnors tunga arbete i allmogehemmen och göra livet gladare. När Martaföreningarna etablerade sig på Åland bildade Marthorna också en hemslöjdssektion (1923) som genom att utveckla behovsslöjden till salusjölj, lyckades skapa förutsättningar till egen liten inkomst åt kvinnorna i hemmen. Det var stickning, vävning och broderi som var aktuellt. Konstnärinnan Sigrid Granfelt fick i uppdrag på 1920 – 30-talet att skapa åländska mönster anpassade för bl a stickning av vantar och sockor till salu åt turister. Fyra av vantarna nedan är stickade enligt Sigrid Granfelts mönster. De övriga tre har andra bakgrunder som beskrivs vid respektive vante.
Ordförande för Ålands Marthaförening Sigbritt Fagerström har skrivit texten ovan – och även texterna till vantarna. Ett och annat tillägg har Monika Loiksaar Lund gjort.

Skuta och ankare

När dessa vantar designades pågick den så kallade bondeseglationen. Allmogen som levde vid kusten seglade ut sina varor till närmaste marknad – men även längre bort. En del hade möjlighet att skaffa sig en skuta.
Man tog med sig sådant man själv hade producerat och som efterfrågades i städerna. Det kunde vara matvaror, grönsaker, frukt, ved, tjära, lädervaror och förstås stickade vantar och tröjor.

Ägare: Ålands Marthadistrikts hemslöjdssektion, Saltvik, Åland, Finland
Titel: Skuta och ankare
Design: Sigrid Granfelt, Finland 1920 – 1930-tal
Tillverkning & tidpunkt: Okänt
Ursprung: Finland